Koningsspelen

Op vrijdag 20 april waren de Koningsspelen op CBS  De Akker. Groep 1 t/m 4 deed allemaal leuke spelletjes op het schoolplein en groep 5 t/m 8 deden verschillende onderdelen op het sportveld. Loopvereniging Invictus heeft hierbij geholpen, stagiaires van het Stellingwerfcollege en er was een heuse stormbaan. Het weer was fantastisch en de kinderen hebben super goed hun best gedaan. De ochtend begon en werd afgesloten met het dansen van 'Fitlala' van 'Kinderen voor kinderen' door een aantal leerlingen van groep 7. Na de afsluitende dans hebben de kinderen geluncht in de eigen klas. Het was een zeer sportieve en gezellige dag en dankzij de vele hulp van ouders kunnen we terug kijken op een geslaagde dag.