Akker Anders

Als team denken wij na over hoe wij ons onderwijs zouden willen vorm geven. Wat zouden we graag willen en wat zouden we juist graag anders willen doen dan nu gebeurt. We krijgen hierbij begeleiding van een expert. Enkele items zijn we nu al aan het uitproberen. Zo werken we al met een leerplein en een stilteplein. De kinderen mogen hier zelf naar toe om te werken. Ook zijn we bezig om het zelfstandig werken te verbeteren. De kinderen krijgen instructie op een vak, maar tijdens het zelfstandig werken daarna kunnen ze ook eerst iets anders gaan maken. Tenzij de leerkracht aangeeft dat ze met de verwerking van de instructie moeten beginnen. Zo zijn er al wat dingen die de kinderen leren en oefenen met betrekking tot het nieuwe onderwijs. Dit alles doen wij natuurlijk vanuit onze eigen visie.