Activiteiten op het gebied van muziek en cultuur 2017 - 2018

In schooljaar 2017 - 2018 zijn wij gestart met het project Muziek Impuls. Dit is bedoeld, de naam zegt het al, om het muziekonderwijs op de basisschool een impuls te geven. Er moet weer meer aandacht komen voor muziek in de klas. Wij hebben hier als school een subsidie voor gekregen van € 15.000,- van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit is natuurlijk fantastisch. Een deel van dit geld wordt gebruikt om de deskundigheid van de leerkrachten te bevorderen, maar er wordt ook gekeken naar een nieuwe methode en nieuwe muziekinstrumenten. Zo is er al een set met 'boomwhackers' aangeschaft. Het project is officieel geopend met het maken en daarna bekijken van een Lipdub met de hele school. Een lipdub is een filmpje waarbij als het ware een route gevolgd wordt door de school. Onderweg wordt de tekst van het liedje gedraaid en wordt er geplaybackt. In deze film komen dus alle klassen aan bod. 

Er hebben veel muziekactiviteiten plaats gevonden bij ons op school. Daarnaast heeft onze ICC'er, juf Alinda, de opleiding tot Coördinator muziek gevolgd. In deze cursus was veel aandacht voor het vergelijken van muziekmethodes, maar ook de opbouw van een goede muziekles en het integreren van muziek in andere vakken kwam aan bod. Ook het team is al muzikaal bezig geweest. Wij hebben van Kunst en Coo directeur Thijs Oud tweemaal een workshop Boomwhackers gehad. Iedereen was erg enthousiast. In januari hebben we een workshop gehad over de methode '123-zing'. Deze methode hebben we gedurende een aantal maanden uitgeprobeerd. Ook hebben wij de methode Eigenwijs digitaal uitgeprobeerd en nog een paar wat kleinere methodes. Uiteindelijk hebben wij gekozen om te gaan werken met de methode 123 Zing. 

Er zijn ook verschillende voorstellingen op school geweest, namelijk de voorstelling 'Chocoholic' over het thema Fairtrade voor groep 7 en 8,  de voorstelling 'Monsterlijk Mooi' voor groep 1 t/m 4a  en het 'Meedoe concert Carnaval van de dieren' van het NNO voor groep 1 en 2. Groep 7 is naar het jeugdconcert van het NNO geweest in de Kolk in Assen. 

Verder hebben de groepen 3, 4a, 7 en  8 slagwerkles gehad in de maand november. Henri de Boer kwam elke week langs om met kinderen te drummen op verschillende materialen. In de laatste les hebben groep 3 en 4a het gepresenteerd aan de ouders en de kleuters.  De groepen 1 en 2 hebben na het kleuterconcert van het NNO vier lessen viool gehad. Dit hebben ze aan de ouders gepresenteerd. De groepen 5 en 6 hebben keyboardles gehad en ook dit hebben ze aan de ouders gepresenteerd. Daarnaast is in 2017 2018 het schoolkoor van start gegaan. Kinderen konden zich opgeven om één keer in de twee weken een half uurtje te zingen. Dit resulteerde in een schoolkoor van groep 4 en 5 en een schoolkoor van de groepen 6, 7 en 8. Het schoolkoor heeft opgetreden bij de lampionnenshow, de Paasviering en het afscheid van juf Djoke. In het nieuwe schooljaar zal er een schoolkoor zijn na schooltijd, de kinderen kunnen zich hier weer voor opgeven.