Activiteiten op het gebied van muziek en cultuur 2018 - 2019

In 2018 - 2019 gaan wij verder met het integreren van muziek in ons onderwijs. Vorig jaar was vooral een verkennende fase, we hebben workshops gehad, instrumenten gekocht en methodes uitgeprobeerd. Inmiddels is er een keuze gemaakt uit de verschillende methodes, wij gaan namelijk werken met de methode '123 Zing'. In dit jaar geeft de muziekcoördinator in alle klassen muziekles. In blokken van 4 weken krijgt afwisselend de onderbouw en de bovenbouw muziekles. In de periode dat de muziekcoördinator niet komt geeft de eigen leerkracht muziek. Bij de muzieklessen wordt gebruik gemaakt van schoolmuziekinstrumenten (triangel, tamboerijn, trom, ritmestokjes, sambaballen etc.) en boomwhackers. In alle klassen is ook een muziekproject gepland, voor groep 1 en 2 is dit viool, in groep 3 en 4 djembé, in groep 5 en 6 dwarsfluit en viool en in groep 7 en 8 keyboard en gitaar. Groep 5 en 7 doen daarnaast ook nog mee aan een dansproject. Voor groep 5 is dit stijldansen en dit eindigt met een echte 'Dance battle' in de dansschool. Voor groep 7 gaat dit dansproject over dansstijlen en landen. 

Op donderdag 20 september is groep 8 met een aantal leerkrachten naar schouwburg de Lawei in Drachten geweest. Daar heeft de ondertekening van het samenwerkingsconvenant muziekonderwijs Friesland plaats gevonden. Hierbij was ook koningin Maxima aanwezig. Dit convenant (verdrag) is onderdeel van de stichting 'Meer muziek in de klas' waar koningin Maxima erevoorzitter van is. Met deze ondertekening komen betrokken partijen overeen dat in 2022 alle 52.000 basisschoolkinderen in de provincie Friesland structureel muziekonderwijs moeten krijgen. In de provincie Limburg, de stad Groningen en een deel van Gelderland werden eerder al zulke afspraken gemaakt. De partijen zijn onder meer gemeenten, de provincie Fryslân, schoolbesturen en culturele instellingen zoals Keunstwurk, het Prins Claus Conservatorium en de Organisatie voor Muziekverenigingen Fryslân. De kinderen van groep 8 waren bij dit feestelijke moment aanwezig en hebben met de andere klassen een lied gezongen.