Activiteiten op het gebied van muziek en cultuur 2019 - 2020

In 2019 - 2020 zijn we in het derde jaar van de Muziekimpuls subsidie. In dit jaar wordt muziekonderwijs geborgd. Dat willen zeggen dat muziek een vaste plaats heeft binnen de school, dit is vast gelegd in een protocol. Hierin staat dat er in elke klas muziek gegeven wordt met de methode 123-zing, dat de muziekcoördinator elk blok 3 lessen hiervan geeft en dat de leerkracht zelf de andere lessen geeft. Bij deze lessen wordt gebruik gemaakt van het materiaal dat op school aanwezig is, dit zijn bijvoorbeeld de schoolmuziekinstrumenten (xylofoon, handtrom, claves, maracas, triangel), maar ook de boomwhackers. Dit jaar is er ook voor het eerst gestart met muzieklessen als naschoolse activiteit. Kinderen hebben les gehad op viool, saxofoon en blokfluit. In alle klassen vindt weer een muziekproject plaats, voor groep 1 en 2 is dit viool, voor groep 3 en 4 harp en voor groep 5 t/m 8 is dit slagwerk.