Passend onderwijs

 • De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs

  De Stipe, Ondersteuningsteam Primair Onderwijs Zuidoost Friesland
  Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en de ondersteuning krijgt waar hij of zij recht op heeft. Het handelingsgericht werken staat hierbij centraal.

  Onze visie
  In het begrijpen en uitvoeren van passend onderwijs ziet De Stipe zichzelf in een ondersteunende en verbindende rol, waarbij de ontwikkelings- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen en leerkrachten steeds centraal staan.

  Link naar de website

  Lees meer...
 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

  Lees meer...
 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door ‘Passend Onderwijs’ kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

  Lees meer...