Passend onderwijs

 • Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek

  Op de scholen van de Tjongerwerven CPO wordt handelingsgericht gewerkt.  

  Het doel van HGW is om het onderwijs goed af te stemmen op alle kinderen. Dit betekent dat door middel van HGW het onderwijsaanbod afgestemd wordt op de (onderwijs)behoeften van de leerlingen. 

  Lees meer...
 • Passend onderwijs

  Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door ‘Passend Onderwijs’ kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

  Lees meer...