Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Door ‘Passend Onderwijs’ kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, in het reguliere onderwijs blijven.

‘Passend onderwijs’ is geen schooltype. Kinderen zitten niet op ‘Passend onderwijs’. Maar kinderen krijgen onderwijs dat bij hen past. Dit is een landelijk initiatief en wordt ingevoerd omdat de manier waarop extra ondersteuning op scholen nu is geregeld een aantal problemen geeft. Met de invoering van ‘Passend Onderwijs’ komt het zogenaamde ‘rugzakje’ (de LGF financiering) te vervallen. Dit systeem werd steeds duurder, het was vaak een langdurig en ingewikkeld proces en het was lastig om de ondersteuning op maat te organiseren. Kinderen gingen daardoor soms zelfs niet naar school omdat scholen geen passende begeleiding kon bieden. Al deze problemen willen we oplossen met de invoering van ‘Passend Onderwijs’. Kwalitatief goed onderwijs wordt nu aangeboden aan alle kinderen die op de basisschool zijn toegelaten. Dit onderwijs wordt op maat aangeboden binnen de groep.

Ons uitgangspunt is om de zorgstructuur zo in te richten dat alle kinderen die zorg krijgen, die ze nodig hebben, om een ononderbroken ontwikkelingsproces te kunnen doorlopen. De visie is om de zorg die een leerling nodig heeft zoveel mogelijk naar de leerling toe te brengen. Onder zorgverbreding verstaan we het besteden van extra aandacht/zorg aan kinderen die dat nodig hebben. Leerlingen die moeite hebben met de leerstof, leerlingen die meer aan kunnen, leerlingen die een specifieke behoefte nodig hebben rondom het gedrag vallen onder de zorgverbreding.

Meer informatie over de arrangementen die wij op CBS ‘De Akker’ kunnen bieden in het kader van ons ‘Passend Onderwijs’ staat beschreven in onderstaande documenten: