Waar staan wij voor

 • Welkom

  CBS De Akker is een open Christelijke school in Oosterwolde, al sinds 1925 streven wij naar goed onderwijs. We streven binnen onze school naar een veilig, pedagogisch leerklimaat. We willen dat kinderen zich bij ons op hun gemak voelen. Ze hebben de vrijheid voor het vormen en geven van hun mening en ze leren elkaars verschillen kennen en waarderen. Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren de nodige aandacht krijgen. Het bijbrengen van normen en waarden is dan ook een belangrijk onderdeel binnen onze school.

  Lees meer...
 • Visie en missie

  Onze ambitie is om vanuit een christelijke identiteit en vanuit een veilige basis zorg te dragen voor uitdagend  onderwijs aan alle kinderen. Waarbij we het onderwijs zo inrichten, dat het eigenaarschap bij de leerlingen ligt.

  Lees meer...
 • Situering en schoolgrootte

  Huisvesting
  Het oudste deel van het schoolgebouw, bestaande uit drie klaslokalen, dateert van 1925. In de jaren daarop volgend zijn er regelmatig uitbreidingen en aanpassingen geweest. In 1976 heeft een belangrijke renovatie plaatsgevonden. In 1986 is 'De Akker' uitgebouwd tot een volwaardige basisschool. Het gebouw bestaat uit acht groepslokalen, een speellokaal, een gemeenschappelijke ruimte (de Deel), een documentatieruimte, een orthotheek, een personeelskamer en een werkruimte voor de schoolleiding. In de loop van het schooljaar 2002-2003 is het schoolgebouw uitgebreid met een groepslokaal, een nieuwe directiekamer en orthotheek. De jongste kinderen, de middengroepen en de oudste leerlingen hebben de beschikking over een eigen buitenspeelterrein.

  Lees meer...