Waar staan wij voor

  • Welkom

    CBS De Akker is een open Christelijke school in Oosterwolde, al sinds 1925 streven wij naar goed onderwijs. We streven binnen onze school naar een veilig, pedagogisch leerklimaat. We willen dat kinderen zich bij ons op hun gemak voelen. Ze hebben de vrijheid voor het vormen en geven van hun mening en ze leren elkaars verschillen kennen en waarderen. Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren de nodige aandacht krijgen. Het bijbrengen van normen en waarden is dan ook een belangrijk onderdeel binnen onze school.

    Lees meer...
  • Visie en missie

    Onze ambitie is om vanuit een christelijke identiteit en vanuit een veilige basis zorg te dragen voor uitdagend  onderwijs aan alle kinderen. Waarbij we het onderwijs zo inrichten, dat het eigenaarschap bij de leerlingen ligt.

    Lees meer...