Welkom

Onze kernwaarden: vertrouwen, veiligheid, rust, wederzijds respect en actief en betrokken zijn.

CBS De Akker is een open Christelijke school in Oosterwolde, al sinds 1925 streven wij naar goed onderwijs. We streven binnen onze school naar een veilig, pedagogisch leerklimaat. We willen dat kinderen zich bij ons op hun gemak voelen. Ze hebben de vrijheid voor het vormen en geven van hun mening en ze leren elkaars verschillen kennen en waarderen. Omgaan met vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, gelijkwaardigheid, individualiteit en gezamenlijkheid, solidariteit en samenwerking zijn vormingsgebieden die naast het leren de nodige aandacht krijgen. Het bijbrengen van normen en waarden is dan ook een belangrijk onderdeel binnen onze school. Ook vinden wij een heldere communicatie tussen de school en de ouders van groot belang. Door op reguliere basis gesprekken met ouders te voeren, kennen we de sociale- en emotionele ontwikkeling van ieder kind: hoe voelt het kind zich thuis en op school, hoe gaat het met samenwerken en met spelen. 

Wij geloven in de talenten van onze kinderen. Als school zien wij het als onze taak om een kind zijn of haar talenten te laten ontdekken en te ontwikkelen. Wij hebben ''en middag in de week Akkertalent op het rooster staan. Aan de hand van een thema bedenken de kinderen een leervraag. Ze bepalen hier mee zelf wat ze willen leren. De leerkracht zorgt daarnaast voor instructies over een onderdeel uit het thema. Op die manier is er een combinatie tussen informatie krijgen en informatie zelf zoeken. Aan het einde van het blok volgt een presentatie of afsluiting. We willen dat kinderen op zoek gaan naar hun eigen identiteit middels deze onderzoekende houding. Zo bevorderen we hun betrokkenheid en motivatie op school.