Coördinatoren

Voor de verschillende vakken en onderdelen hebben wij coördinatoren. Die houden de landelijke ontwikkelingen in de gaten, maar ook de ontwikkeling op school van dat betreffende vak. De coördinator kan andere leerkrachten ondersteunen of begeleiden en kan punten inbrengen op de vergadering. Vaak is de leerkracht coördinator van een vak passend bij zijn of haar eigen interesse, dit zorgt natuurlijk voor een nog hogere motivatie.

 Vak  Coördinator
 Rekenen  Jessica van der Wal
 Lezen

 Ellen Zomer

 Joke Ridder

Taal / spelling  Joke Ridder
 Wetenschap en techniek

 Ria Kooistra (onderbouw)

 Gea Boer (bovenbouw)

 ICT  Klaas Rozema
 Muziek en cultuur  Sietske Oosterveen
 Natuur en milieu  Jelly Kingma
 Kanjertraining  Diny Veenstra