Leerlingenraad

CBS De Akker beschikt over een leerlingenraad. Zes keer per jaar komt de leerlingenraad bijeen om ideeën met elkaar te delen en de uitvoerbaarheid hiervan te bepalen. Ook wordt de leerlingenraad betrokken in het nemen van bepaalde beslissingen. Zo kiest de leerlingenraad bijvoorbeeld waar de collecte van de kerstviering naar toe moet gaan. De leden van de leerlingenraad zijn afkomstig uit de groepen 6 t/m 8. In de weken na de vergadering gaan de leden van de leerlingenraad langs de klassen om te vertellen wat er besproken is en om soms dingen te vragen.