Vakanties en vrije dagen

De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding. We zorgen ervoor dat in de eerste vier schooljaren de leerlingen minimaal 3520 uur naar school gaan en dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 1000 uur per jaar onderwijs ontvangen.

Vakantie eerste dag laatste dag
Middag vrij (startgesprekken) 04-09-2019  
Middag vrij (startgesprekken) 05-09-2019  
Middag vrij (startgesprekken) 10-09-2019  
Studietweedaagse team 19-09-2019 20-09-2019
Herfstvakantie 21-10-2019 25-10-2019
Middag vrij (studiemiddag team) 13-11-2019  
Middag vrij (begin Kerstvakantie) 20-12-2019  
Kerstvakantie 23-12-2019 03-01-2020
Studiedag team 03-02-2020  
Middag vrij (studiemiddag team) 06-02-2020  
Voorjaarsvakantie 17-02-2020 21-02-2020
Pasen 10-04-2020 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 08-05-2020
Hemelvaart  21-05-2020 22-05-2020
Middag vrij (studiemiddag team) 27-05-2020  
Pinkstermaandag 01-06-2020  
Zomervakantie 06-07-2020 17-08-2020

 

Aangezien alle groepen op jaarbasis te veel uren maken, bestaat er de mogelijkheid om een aantal schooltijden vrij te geven. Dit kan plaats vinden in verband met een belangrijke gebeurtenis of een niet geplande maar gewenste cursus voor de leerkrachten. Vrije dagen die pas in de loop van het schooljaar bekend worden, maken we in de Nieuwsbrief bekend.


Zoals u misschien wel weet is het mogelijk dat de school in speciale gevallen maximaal 10 dagen per jaar leerlingen vrij kan geven. Het gaat dan om een aanvraag als bedoeld in artikel 13a en 14, lid 1 van de leerplichtwet 1969. U dient daarvoor een aanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de schooldirecteur.
Zowel het aanvraagformulier als de procedurebeschrijving kunt u hier downloaden.