Schooltijden en vakanties

  • Schooltijden

    Hier vindt u de schooltijden

    Lees meer...
  • Vakanties en vrije dagen

    De vakantieregeling stellen we in overleg met de scholen uit de regio en het voortgezet onderwijs vast. We zijn daarbij voor een aantal vakanties gehouden aan de landelijke richtlijnen over de vakantiespreiding. We zorgen ervoor dat in de eerste vier schooljaren de leerlingen minimaal 3520 uur naar school gaan en dat de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 minimaal 1000 uur per jaar onderwijs ontvangen.

    Lees meer...